Strzelectwo sportowe

Lp. Miejsce odbywania się zajęć Dzień Godzina Prowadzący Uwaga
1 Gimnazjum Publiczne

im. H. Sienkiewicza

w Myśliborzu

ul. Pionierów 13

13.02.2017 1000 – 1200 Janusz Szyszko

Roman Czernielewski

Zajęcia treningowe
2 14.02.2017 1000 – 1200 Janusz Szyszko

Roman Czernielewski

Zajęcia treningowe
3 21.02.2017 1000 – 1200 Janusz Szyszko

Zbigniew Cielecki

Zajęcia treningowe
4 22.02.2017 1000 – 1200 Janusz Szyszko

Zbigniew Cielecki

Zajęcia treningowe
5 24.02.2017 1000 – 1300 Janusz Szyszko

Roman Czernielewski

Zbigniew Cielecki

Marian Głowacki

Turniej strzelecki

 

Język polski

Lp. Miejsce odbywania się zajęć Dzień Godzina Prowadzący Uwaga
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

ul. Strzelecka 51

13.02.2017 od 900 Iwona Gubała Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zajęcia wyrównawcze
2 14.02.2017 od 900
3 15.02.2017 od 900
4 16.02.2017 od 900
5 17.02.2017 od 900

 

Język niemiecki

Lp. Miejsce odbywania się zajęć Dzień Godzina Prowadzący Uwaga
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

ul. Strzelecka 51

24.02.2017 900 – 1400 Monika Grzelewska Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zajęcia wyrównawcze

 

Zajęcia sportowe

Lp. Miejsce odbywania się zajęć Dzień Godzina Prowadzący Uwaga
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

ul. Strzelecka 51

20.02.2017 od 1000 Roman Gerwatowski Zajęcia sportowe
2 24.02.2017 od 1000

Matematyka

Lp. Miejsce odbywania się zajęć Dzień Godzina Prowadzący Uwaga
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

ul. Strzelecka 51

21.02.2017 od 1000 Elżbieta Urbaniak Zajęcia wyrównawcze
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

ul. Strzelecka 51

21.02.2017 od 1000 Marek Rybak Zajęcia wyrównawcze
3 23.02.2017 od 1000