Jak nie czytam, jak czytam”

Ogólnopolska akcja masowego czytania

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

 

Wisława Szymborska

7 czerwca 2017 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury przeprowadzona została akcja masowego publicznego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, w której udział wzięło około 330 osób. Celem tej akcji było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa a także promocja bibliotek oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

Część artystyczną II edycji masowego publicznego czytania poprowadziła Pani Beata Fryder – dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Piosenkę inauguracyjną pt. Wspomnienia są blisko zaśpiewała Pani Małgorzata Michalczyk – dyrektor MOK przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Fatygi.

W tym roku znane i lubiane wiersze dla dzieci odczytali Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, za co zostali nagrodzeni przez dzieci słodkim upominkiem. W rolę Pana Doktora wcielił się Pan Roman Wąsik, chorym kotkiem była Pani Magdalena Baczyńska – Warżała, biedroneczką – Pani Wiesława Ścibiorska, żukiem – Pan Grzegorz Dąbrowski – kierownik wydz. Oświaty UM i G Myślibórz, Stefkiem Burczymuchą – Pan Stanisław Urbanowski – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu a narratorem Pani Małgorzata Michalczyk – dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury (brawo za odwagę).

Podczas przedstawienia „Książka przed sądem” swoimi zdolnościami recytatorskimi popisali się również uczniowie myśliborskich szkół w następującej obsadzie:

Książka – Ania Sosnowska z ZSP Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa
Prokurator – Antek Matusiak z Gimnazjum H. Sienkiewicza
 
Komputer – Nadia Jankowska ze
SP NR 2 im. Janusza Kusocińskiego
Obrońca – Ola Matusiak z Gimnazjum H. Sienkiewicza 
Kaseta – Nikola Kasprów z Gimnazjum Noblistów Polskich
Dziecko I – Maja Kapłan ze SP NR 3 im. Leonida Teligi
Dziecko II – Maja Wiśniewska ze SP NR 3 im. Leonida Teligi
Dziecko III – Michał Kokiel
ze SP NR 3 im. Leonida Teligi
Dziecko IV – Nina Krzemińska
ze SP NR 3 im. Leonida Teligi
Sędzia – Pan Rafał Topolski – Radny Rady Miejskiej w Myśliborzu
Bibliotekarka – Pani Bożena Sobiecka bibliotekarz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

Na zakończenie Pani Barbara Bycka-dyrektor ZDCDN-u Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oddziału zamiejscowego w Myśliborzu podziękowała wszystkim za udział w akcji, wręczając dyplomy uczestnictwa, książki z autografami podarowane przez Radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu oraz słodki upominek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz nieocenioną pomoc w jej organizacji:

Pani Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Małgorzacie Michalczyk
Pracownikowi MOK – Panu Zbigniewowi Fatydze

Pani Małgorzacie Szerer
Pani Bożenie Sobieckiej – bibliotekarzowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Myśliborzu
Pani Alicji Schroeder
Dyrektorom i pracownikom szkół i ośrodków
Radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu
Telewizji TVB Myślibórz

Organizatorzy:
Aneta Pasturczak – nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu,
Magdalena Łakoma – nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu,
Barbara Bycka – Dyrektor ZDCN oddział w Myśliborzu

Barbara Buchla – nauczyciel bibliotekarz ze SP NR 2 im. Janusza Kusocińskiego
w Myśliborzu
Anna Wolska – nauczyciel bibliotekarz ze SP NR 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu