Elementy kompozycji wzmacniające odbiór fotografii.

Elementy kompozycji.

Na drugim spotkaniu kółka poznaliśmy sposoby wzmocnienia odbioru zdjęcia poprzez wykorzystanie elementów kompozycji w kadrze (np. linie ukośne, warstwy, odbicia). Zadania na ten tydzień to m.in. analiza swoich zdjęć pod kątem wykorzystywanych elementów kompozycji, wykonanie zdjęć prezentujących poznane elementy oraz skomponowanie fotografii z urozmaiceniem wszystkich planów. Poniżej zamieszczam materiały z zajęć oraz treść ćwiczeń. Zapraszamy wszystkich chętnych w przyszły poniedziałek na godzinę 14:20. Zabierzcie ze sobą aparat, może być smartfon, będą warsztaty z kadrowania i kompozycji.

Ćwiczenie 1

Wybierz ze swoich zbiorów 30 zdjęć, które Ci się podobają, następnie do każdego przypisz elementy kompozycji, które na nich się znajdują i policz je wszystkie – zobacz który element kompozycji najczęściej powtarza się w twoich kadrach.

Ćwiczenie 2

Wykonaj kilka (min. 5) przykładowych fotografii na których przedstawisz jeden z wybranych elementów kompozycji wzmacniających odbiór fotografii.

Ćwiczenie 3

Wykonaj chociaż jedno zdjęcie, na którym zastosujesz:

Urozmaicenie wszystkich planów

0 komentarzy