ZSP Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu z Certyfikatem: „Szkoła z życiem”

23 października 2017r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość podsumowania akcji  „Zachodniopomorska # Komórkomania”.  Podczas uroczystości wręczono certyfikaty „Szkoła z życiem”.  W przedsięwzięciu uczestniczyło 27 szkół województwa zachodniopomorskiego, wśród nich znalazła się nasza szkoła. Głównym celem akcji #komórkomanii, było aktywne budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększenie bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

W uroczystości wzięła udział pani Agnieszka Wróblewska koordynator ds. rekrutacji dawców oraz pani Natalia Banasik- pracownik fundacji. W obecności Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Zarębskiej— Kuleszy z rąk pani Agnieszki Wróblewskiej pan Roman Gerwatowski odebrał certyfikat „SZKOŁA Z ŻYClEM” oraz dyplom „PEDAGOG z ŻYCIEM”. W sumie w ramach akcji Zachodniopomorska# Komórkomania zarejestrowało się 560 potencjalnych dawców szpiku kostnego, w tym 17 w naszej szkole. W ramach porozumienia podpisanego przez fundację DKMS i Zachodniopomorską Kurator Oświaty zakłada się kontynuację akcji w roku szkolnym 2017/2018. 

Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 27 ”Żagielek” w Szczecinie.

tekst: Roman Gerwatowski