Plan lekcji

rok szkolny 2016 / 2017

Ważny od 2 stycznia 2017r.

Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 WD b
j.niemiecki-2/2 AC 29
matematyka EU 18 r. mur. i ty-1/2 EW 25
Montaz i ek.-2/2 RK 31
wos DP 27 e_dla_bezp RC 27
2 8:50- 9:35 religia PS 38 matematyka EU 18 r. mur. i ty-1/2 EW 25
Montaz i ek.-2/2 RK 31
dokumen.-1/2 ZK 26
wf-2/2 RG s
r_matematyka EU 18
3 9:45-10:30 geografia AH 35 religia PS 27 r. mur. i ty-1/2 EW 25
Montaz i ek.-2/2 RK 31
org. r. bud.-1/2 EW 25
Montaz i ek.-2/2 RK 30
historia DP 27
4 10:50-11:35 j.polski IG 18 j.angielski-1/2 DM 29
informatyka-2/2 RK 30
r. mur. i ty-1/2 EW 25
Montaz i ek.-2/2 RK 31
tech. rob. m-1/2 ZK 26
Montaz i ek.-2/2 RK 30
chemia JC 26
5 11:45-12:30 historia DP 27 wf-1/2 WD b
wf-2/2 RG s
informatyka-1/2 RK 38
j.angielski-2/2 DM 29
tech. rob. m-1/2 ZK 26
Montaz i ek.-2/2 RK 30
j.angielski-1/2 DM 29
wf-2/2 RG s
6 12:40-13:25 przedsieb. ES 35 tech. rob. m-1/2 ZK 26
wp. do tech.-2/2 GK 31
j.polski IG 18 rys.-1/2 ZK 26
Montaz i ek.-2/2 RK 30
przedsieb. ES 35
7 13:30-14:15 j.niemiecki-1/2 AC 18
wp. do tech.-2/2 GK 31
fizyka Sz 35 j.polski IG 18 rys.-1/2 ZK 26
j.angielski-2/2 DM 29
wf-1/2 WD b
wp. do tech.-2/2 GK 31
8 14:20-15:05 biologia SK 18 wok Sz 35 zaj. z wych. IG 18   szk.sl.mun. #RC1 23
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 tech. rob. m-1/2 ZK 25
Montaz i ek.-2/2 GK 31
org. r. bud.-1/2 EW 26
Tw.ap. i baz-2/2 RS 30
wf SK sg j.polski IG 18 matematyka BS 17
2 8:50- 9:35 tech. rob. m-1/2 ZK 25
Montaz i ek.-2/2 GK 31
dokumen.-1/2 EW 26
wp. do tech.-2/2 RS 30
r_matematyka BS 27 j.polski IG 18 matematyka BS 27
3 9:45-10:30 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Montaz i ek.-2/2 GK 31
r_fizyka-1/2 Sz 35
r_informat.-2/2 RS 30
religia PS 32 j.niemiecki MG 16 r_fizyka-1/2 Sz 35
Tw.ap. i baz-2/2 RS 30
4 10:50-11:35 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Montaz i ek.-2/2 GK 31
j.polski IG 18 r. mur. i ty-1/2 ZK 26
r_informat.-2/2 RS 30
zaj. z wych. BS 23 wf SK sg
5 11:45-12:30 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Proj. . siec-2/2 RS 30
j.niemiecki MG 16 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Montaz i ek.-2/2 GK 31
matematyka BS 23 rys.-1/2 EW 25
Proj. . siec-2/2 RS 30
6 12:40-13:25 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Proj. . siec-2/2 RS 30
religia PS 32 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Montaz i ek.-2/2 GK 31
org. r. bud.-1/2 EW 25 org. r. bud.-1/2 EW 25
Proj. . siec-2/2 RS 30
7 13:30-14:15 r. mur. i ty-1/2 ZK 25
Proj. . siec-2/2 RS 30
wf SK sg r. mur. i ty-1/2 ZK 25 dokumen.-1/2 EW 25 org. r. bud.-1/2 EW 25
Proj. . siec-2/2 RS 30
8 14:20-15:05 j.angielski TR 16 tech. rob. m-1/2 ZK 26 r. mur. i ty-1/2 ZK 25 tech. rob. m-1/2 ZK 26 dokumen.-1/2 EW 25
9 15:10-15:55 szk.sl.mun. #RC2 23        
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 nadzór-1/2 EW 26
Proj. . siec-2/2 RS 30
wf SK sg j.polski GW 17 tech. rob. m-1/2 ZK 26
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
hist. i spol DP 16
2 8:50- 9:35 org. r. bud.-1/2 EW 26
Proj. . siec-2/2 RS 30
r_fizyka-1/2 Sz 35
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
j.polski GW 17 nadzór-1/2 EW 25
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
religia MM 32
3 9:45-10:30 org. r. bud.-1/2 EW 26
Proj. . siec-2/2 RS 30
r. mur. i ty-1/2 EW 25
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
j.niemiecki JM 17 r_fizyka-1/2 Sz 35
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
matematyka BS 23
4 10:50-11:35 j.niem.zaw.-1/2 AC 29
Proj. . siec-2/2 RS 30
r. mur. i ty-1/2 EW 25
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
religia MM 35 org. r. bud.-1/2 EW 25
Tw.ap. i baz-2/2 GK 31
matematyka BS 23
5 11:45-12:30 j.angielski TR 18 r. mur. i ty-1/2 EW 25
r_informat.-2/2 RK 30
org. r. bud.-1/2 EW 26
Proj. . siec-2/2 RS 30
wf SK sg j.niemiecki JM 16
6 12:40-13:25 r_matematyka BS 23 r. mur. i ty-1/2 EW 25
r_informat.-2/2 RK 30
org. r. bud.-1/2 EW 26
Proj. . siec-2/2 RS 30
r_matematyka BS 23 j.polski GW 17
7 13:30-14:15 wf SK sg r. mur. i ty-1/2 EW 25 dz. g. w bud-1/2 ES 38
Proj. . siec-2/2 RS 30
zaj. z wych. SK sg tech. rob. m-1/2 ZK 26
8 14:20-15:05 Prac.koszt.-1/2 ZK 26 r. mur. i ty-1/2 EW 25 nadzór-1/2 EW 26
Proj. . siec-2/2 RS 30
org. r. bud.-1/2 EW 25
wp. do tech.-2/2 RS 30
 
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 j.polski IG 17 zaj. z wych. Sz 35 matematyka BS 35 r_fizyka-1/2 Sz 35
j.angielski-2/2 TR 29
r_fizyka-1/2 Sz 35
j.angielski-2/2 TR 29
2 8:50- 9:35 hist. i spol DP 27 r_matematyka-1/2 BS 16
r_geografia-2/2 AH 29
hist. i spol DP 26 hist. i spol DP 27 j.niemiecki-1/2 MG 16
wf-2/2 SK sg
3 9:45-10:30 r_matematyka-1/2 BS 23
j.niemiecki-2/2 MG 16
j.niemiecki-1/2 MG 16
r_geografia-2/2 AH 29
j.niemiecki-1/2 MG 16
r_geografia-2/2 AH 29
r_matematyka-1/2 BS 38
wf-2/2 SK sg
j.polski IG 17
4 10:50-11:35 j.niemiecki-1/2 MG 16
r_geografia-2/2 AH 35
r_fizyka-1/2 Sz 35
j.niemiecki-2/2 MG 16
j.angielski-1/2 TR 17
r_geografia-2/2 AH 1
j.niem.zaw.-1/2 JM 17
j.niemiecki-2/2 MG 16
j.polski IG 17
5 11:45-12:30 wf-1/2 RG s
r_geografia-2/2 AH 29
religia PS 32 j.polski IG 18 r_fizyka-1/2 Sz 29
j.niemiecki-2/2 MG 16
matematyka BS 23
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 TR 29
wf-2/2 SK sg
matematyka BS 23 wf-1/2 RG s
r_angielski-2/2 TR 16
r_fizyka-1/2 Sz 32
r_angielski-2/2 TR 29
wf-1/2 RG s
7 13:30-14:15 r_angielski-2/2 TR 16 hist. i spol DP 27 religia PS 32 r_angielski-2/2 TR 16  
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 matematyka MR 23 Tech. gastr.-1/2 JC 1
r_angielski-2/2 TR 16
matematyka MR 23 e_dla_bezp RC 23 prac. gastr.-1/2 ST 5
dz. recepcji-2/2 SW 38
2 8:50- 9:35 geografia AH 35 j.niem.zaw.-1/2 JM 17
wf-2/2 RG s
matematyka MR 23 fizyka Sz 35 prac. gastr.-1/2 ST 5
dz. recepcji-2/2 SW 38
3 9:45-10:30 chemia JC 18 r_matematyka-1/2 MR 23
j.niemiecki-2/2 JM 32
przedsieb. ES 38 religia MM 23 prac. gastr.-1/2 ST 5
dz. recepcji-2/2 SW 38
4 10:50-11:35 wf-1/2 WD b
podst. hotel-2/2 SW 38
biologia SK 23 j.polski GW 18 historia DP 27 prac. gastr.-1/2 ST 5
j.niemiecki-2/2 JM 16
5 11:45-12:30 Wyp.i z. bez-1/2 ST 1
podst. hotel-2/2 SW 38
przedsieb. ES 38 j.niemiecki-1/2 JM 27
j.angielski-2/2 TR 16
wos DP 27 historia DP 27
6 12:40-13:25 Tech. gastr.-1/2 JC 1
prac. hot.-2/2 SW 38
wok Sz 35 religia MM 27 j.polski GW 18 wf-1/2 WD b
j.angielski-2/2 TR 29
7 13:30-14:15 prac. hot.-2/2 SW 38 zaj. z wych. ST 23 j.angielski-1/2 DM 29
wf-2/2 RG s
j.polski GW 18 j.niemiecki-1/2 JM 17
wf-2/2 RG s
8 14:20-15:05 prac. hot.-2/2 SW 38 informatyka-1/3 RK 31 wf-1/2 WD b informatyka-2/3 RK 31 szk.sl.mun. #RC1 23
9 15:10-15:55     informatyka-3/3 RK 31    
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 j.polski GW 18 prac. gastr.-1/2 ST 5 matematyka EU 18 prac. gastr.-2/2 JR 5 r_matematyka EU 18
2 8:50- 9:35 j.polski GW 18 prac. gastr.-1/2 ST 5 matematyka EU 18 prac. gastr.-2/2 JR 5 Tech. gastr. JC 26
3 9:45-10:30 j. niem.zaw AC 38 prac. gastr.-1/2 ST 5 religia MM 35 prac. gastr.-2/2 JR 5 Dzial. gospd ES 18
4 10:50-11:35 Zasady zyw. DJ 26 prac. gastr.-1/2 ST 5
wf-2/2 WD b
j.niemiecki-1/2 MG 16
j.niemiecki-2/2 JM 29
wf-1/2 SK sg
prac. gastr.-2/2 JR 5
j.angielski-1/2 TR 18
j.angielski-2/2 DM 29
5 11:45-12:30 r_chemia JC 16 prac. gastr.-1/2 ST 5
j.angielski-2/2 DM 29
j.polski GW 17 j.angielski-1/2 TR 35
prac. gastr.-2/2 JR 5
wf-1/2 SK sg
wf-2/2 WD b
6 12:40-13:25 Wyp.i z. bez ST 17 wf-1/2 SK sg
prac. gastr.-2/2 JR 5
Dzial. gospd ES 38 prac. gastr.-1/2 ST 5
wf-2/2 WD b
religia MM 32
7 13:30-14:15 Tech. gastr. JC 23 prac. gastr.-2/2 JR 5 Wyp.i z. bez ST 23 prac. gastr.-1/2 ST 5 Zasady zyw. DJ 18
8 14:20-15:05   prac. gastr.-2/2 JR 5 zaj. z wych. ES 38 prac. gastr.-1/2 ST 5  
9 15:10-15:55 szk.sl.mun. #RC2 23 prac. gastr.-2/2 JR 5   prac. gastr.-1/2 ST 5  
10 16:00-16:45   prac. gastr.-2/2 JR 5   prac. gastr.-1/2 ST 5  
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 Tech. g. z t DJ 16 prac. pl.z DJ 27 prac. gastr.-1/2 JC 5 religia MM 32 matematyka MR 23
2 8:50- 9:35 Usl. gastr. DJ 16 r_matematyka MR 23 prac. gastr.-1/2 JC 5 Zasady zyw. JC 38 matematyka MR 23
3 9:45-10:30 hist. i spol DP 27 Usl. gastr. DJ 26 prac. gastr.-1/2 JC 5 wf RG s r_chemia JC 26
4 10:50-11:35 r_chemia JC 32 Tech. g. z t DJ 26 prac. gastr.-1/2 JC 5 j.polski IG 18 religia MM 32
5 11:45-12:30 Dzial. gospd ES 32 j.polski IG 18 prac. gastr.-1/2 JC 5 r_chemia JC 38 j.angielski TR 18
6 12:40-13:25 j.niemiecki AC 18 wf RG s prac. gastr.-2/2 JR 5 prac. pl.z DJ 17 j. niem.zaw AC 16
7 13:30-14:15 Obsl.kl.w ST 17 zaj. z wych. RG 18 prac. gastr.-2/2 JR 5 Org. pr. gas DJ 17 j.niemiecki AC 16
8 14:20-15:05 wf RG s Obsl.kl.w ST 23 prac. gastr.-2/2 JR 5 j.angielski TR 16 Tech. g. z t DJ 18
9 15:10-15:55     prac. gastr.-2/2 JR 5    
10 16:00-16:45     prac. gastr.-2/2 JR 5    
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 r_chemia JC 38 j.polski IG 17 j.niemiecki-1/2 MG 16
j.niemiecki-2/2 JM 32
wf SK sg r_chemia JC 26
2 8:50- 9:35 j.polski IG 17 r_chemia JC 38 wf SK sg j.niemiecki-1/2 MG 16
j.angielski-2/2 TR 29
j.polski IG 17
3 9:45-10:30 j.polski IG 17 r_matematyka BS 17 matematyka BS 27 j.angielski-1/2 TR 29
j.niemiecki-2/2 JM 32
j.angielski-1/2 TR 16
j.niemiecki-2/2 JM 25
4 10:50-11:35 r_matematyka BS 23 r_matematyka BS 17 matematyka BS 27 zaj. z wych. JC 32 hist. i spol DP 27
5 11:45-12:30 r_matematyka BS 23 wf SK sg religia MM 32 j.polski IG 18 religia MM 32
6 12:40-13:25 hist. i spol DP 27 hist. i spol DP 27 r_chemia JC 23 r_chemia JC 38 matematyka BS 23
7 13:30-14:15   j.niemiecki-1/2 MG 16 j.angielski-2/2 TR 16 hist. i spol DP 27 matematyka BS 23
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45     przedsieb. ES 38 j.niemiecki MG 16 wf RG s
2 8:50- 9:35     geografia AH 35 biologia SK 17 fizyka Sz 35
3 9:45-10:30     matematyka MR 23 j.polski GW 17 religia MM 32
4 10:50-11:35     e_dla_bezp RC 23 wf RG s przedsieb. ES 38
5 11:45-12:30     wf RG s religia MM 32 chemia JC 26
6 12:40-13:25     j.polski GW 17 zaj. z wych. MG 16 historia DP 27
7 13:30-14:15     informatyka-2/2 #KR 31 informatyka-1/2 RK 31  
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 geografia AH 35 religia PS 32 j.niemiecki AC 27    
2 8:50- 9:35 chemia JC 32 biologia SK 27 przedsieb. ES 38    
3 9:45-10:30 wf WD b j.polski IG 18 j.polski IG 18    
4 10:50-11:35 historia DP 27 przedsieb. ES 38 religia PS 32    
5 11:45-12:30 zaj. z wych. WD 35 fizyka Sz 35 e_dla_bezp RC 23    
6 12:40-13:25 matematyka GK 16 wf WD b wf WD b    
7 13:30-14:15   informatyka-1/2 ES 38 informatyka-2/2 #KR 31    
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45       wf-1/2 RG s
j.niemiecki-2/2 JM 17
religia MM 32
2 8:50- 9:35       religia MM 32 j.niemiecki-1/2 AC 25
j.niemiecki-2/2 JM 29
3 9:45-10:30       historia DP 27 wf-1/2 RG s
wf-2/2 WD b
4 10:50-11:35       j.niemiecki-1/2 AC 29
wf-2/2 WD b
wf-1/2 RG s
wf-2/2 WD b
5 11:45-12:30       j.polski GW 17 j.polski GW 17
6 12:40-13:25       matematyka GK 35 matematyka GK 38
7 13:30-14:15       zaj. z wych. GK 35  
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 Zaj. prakt. JR 5 matematyka BS 38 prac. gastr. DJ 1 zaj. z wych. DJ 1 j.polski IG 25
2 8:50- 9:35 Zaj. prakt. JR 5 Tech. gastr. DJ 1 prac. gastr. DJ 1 matematyka BS 23 wf WD b
3 9:45-10:30 Zaj. prakt. JR 5 Pod. dzial. ES 38 Wyp.i z. bez DJ 1 j.polski IG 18 Tech. gastr. DJ 1
4 10:50-11:35 Zaj. prakt. JR 5 religia PS 32 Pod. dzial. ES 38 Dzial. gospd ES 38 j.niemiecki AC 35
5 11:45-12:30 Zaj. prakt. JR 5 historia DP 27 Dzial. gospd ES 35 Tech. gastr. DJ 1 j.niem.zaw. AC 35
6 12:40-13:25 Zaj. prakt. JR 5 prac. gastr. DJ 1 religia PS 32 j.niemiecki AC 27 Wyp.i z. bez DJ 1
7 13:30-14:15 rewalid. GW 32 prac. gastr. DJ 1 wf WD b wf WD b  
8 14:20-15:05 rewalid. GW 32        
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 wos DP 27 matematyka MR 23      
2 8:50- 9:35 j.niemiecki AC 23 religia PS 32      
3 9:45-10:30 religia PS 32 wf RG s      
4 10:50-11:35 j.polski GW 17 rewalid. MH 1      
5 11:45-12:30 zaj. z wych. GW 17 rewalid. MH 1      
6 12:40-13:25 wf RG s        
7 13:30-14:15 wf RG s